Politikamız

VİZYONUMUZ

Trafo/reaktör üretimi ve ürün danışmanlığı sektöründe müşterilerinin beklentilerini karşılayan ve bunun ötesinde yenilikçi ve küresel pazara yön veren, rekabeti sunduğu ürün/hizmet kalitesiyle her daim avantaja çeviren ve yurt içinde/yurt dışında sürdüren bir trafo/reaktör üreticisi olmak.


KALİTE POLİTİKAMIZ

TREND olarak; trafo ve reaktör üretiminde ve sunduğumuz hizmetlerde sürekli başarının kaliteli üretimden, maliyet yönetiminden, verimliliği artırmaktan, çalışan ve müşteri memnuniyetinden geçtiğine inanıyoruz.

Bundan hareketle,

Doğru ürün/hizmeti, doğru zamanda, doğru miktarda, en az maliyetle ve daha fazla katma değerle müşteri beklentilerine ve yasal mevzuata uygun şekilde üretmeyi hedefleriz.

Bunu gerçekleştirirken çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini, tedarikçi/çözüm ortaklarımızın beklentilerini ve çevreyi gözetiriz.

Hedeflerimizi gerçekleştirirken,

  • Müşteri beklenti ve geri bildirimlerine odaklanarak, taleplere hızlı ve etkin çözümler üretmeyi,
  • Tabi olduğumuz uluslararası ve ulusal yasaları ve her türlü mevzuat şartlarını takip ederek yasalara uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,
  • Üretim maliyetlerini yönetmeyi ve verimliliği artırmayı, kaliteden ödün vermeden birim üretim başına düşen maliyeti ve enerji miktarını azaltmayı,
  • İş süreçlerimizi ve müşteri memnuniyetimizi etkileyebilecek risk ve fırsatları değerlendirerek,  Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Çalışan sağlığı ve güvenliği için önlem alarak çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve çalışanlarımızı Kalite Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilinçlendirmeyi,
  • Tedarikçi/çözüm ortaklarımızın sipariş termin süreleri, zamanında ödeme gibi beklentilerine çözüm üretmeyi,
  • Kurumumuza ve tüm paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğüne ve erişilebilirliğini sürekli olarak sağlamayı, işin sürekliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almayı,
  • Çevreye duyarlı olmayı ve olumsuz çevresel etkileri minimize etmek mümkünse ortadan kaldırmak için çalışmayı,

taahhüt ederiz.